26 sierpnia 2019

Poniedziałek, XXI Tydzień zwykły
Rok C, I

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Św. Klemens Rzymski

OPIEKUN: dzieci, kapeluszników, przewoźników, przewoźników na statkach rzecznych, gondolierów, kamieniarzy, marynarzy, rzeźbiących w marmurze i dłutowników. Przyzywa się go przeciw chorobom wieku dziecięcego.

IMIĘ: pochodzi z łaciny i znaczy „życzliwy, wyrozumiały”.

Żył w I wieku i był czwartym biskupem Rzymu, od 88 do 97 roku. Napisany przez niego list do Koryntian, w którym domaga się przywrócenia zgody w miejscowej wspólnocie chrześcijańskiej, potwierdza niekwestionowany autorytet hierarchii Kościoła.

Według tradycji apokryficznej miał zostać zesłany na Krym, skazany na roboty w kopalni i wreszcie wrzucony z okrętu w morze z kotwicą u szyi.

Jest przedstawiany w szatach papieskich, a jego głównym atrybutem jest kotwica.