25 sierpnia 2019

Niedziela, XXI Tydzień zwykły
Rok C, I

Dwudziesta Pierwsza Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Poświęcenie Bazyliki Laterańskiej

Święto upamiętnia poświęcenie pierwszej katedry na świecie. Budowla sakralna, umieszczona obok pałacu na Lateranie, w IV wieku stała się oficjalną siedzibą papieża, pierwotnie była poświęcona Boskiemu Zbawicielowi. Budowano ją od 315 roku z woli cesarza Konstantyna, a konsekrował ją papież Sylwester w 324 roku.

Po pożarach w XIV wieku i jej porzuceniu w następstwie schizmy zachodniej, bazylika została odbudowana i poświęcona świętym Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście. Jako kościół- matka Rzymu był miejscem posiedzeń pięciu wielkich soborów powszechnych.