14 listopada 2017

Wtorek, XXXII Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień Powszedni

Słudzy nieużyteczni jesteśmy

Chociaż dzisiaj w cenie są ci, którzy wydają polecenia i nie znają duch pokory, to jednak liczą się w oczach Bożych ci, którzy mają postawę służby i są pokornego serca. Wbrew logice tego świata służba i pokora są fundamentem radości chrześcijańskiej.

Ks. Mariusz Frukacz