25 marca 2019

Poniedziałek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Św. Teresa z Avili

OPIEKUNKA: karmelitanek. Jej wstawiennictwa przyzywa się w modlitwach za dusze czyśćcowe i przeciw chorobom serca.

PATRONKA: Hiszpanii. IMIĘ: pochodzenia greckiego lub niemieckiego; w pierwszym przypadku znaczy „łowczyni”, w drugim – „kobieta mocna i miła”. Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się w Ávili w 1515 roku. Wychowana przez mniszki augustiańskie, w wieku dwudziestu lat wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego w swoim rodzinnym mieście. Jej pisma zawierają opis doświadczeń mistycznych i wizji ekstatycznych. Święta dokonała reformy zakonu karmelitańskiego, zmarła w 1582 roku.

Jest przedstawiana w habicie karmelitanek, ze strzałą wbitą w piersi, sercem z imieniem Jezusa: IHS i gołębicą.