16 października 2017

Poniedziałek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Nasze pokolenie potrzebuje znaku Jonasza i znaku Syna Człowieczego. W tym znaku zawiera się wezwanie do nawrócenia. Jednak bardzo często jak „plemię przewrotne” odrzucamy ten znak.

Ks. Mariusz Frukacz