5 października 2017

Czwartek, XXVI Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego

„Pokój temu domowi” To jest pragnienie wielu ludzi dzisiaj na świecie. To jest także nasze pragnienie. Żniwo jest ogromne. Z darem Ewangelii trzeba nieść dar pokoju Królestwa Bożego. Nie jest to łatwe. Nie wszyscy przyjmą posłańców. Uczniowie Jezusa nie zawsze będą przyjęci. Mimo trudności jednak trzeba iść bez lęku i kompromisu z duchem tego świata z darem Ewangelii i pokoju. Ludzkie serca czekają. Nasze domy i miasta czekają.

Ks. Mariusz Frukacz