26 września 2017

Wtorek, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana albo wspomnienie świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy

Krewni Chrystusa

Chrześcijanin przynależy do Chrystusa. Jezus pragnie, bym był Jego krewnym. Tak będzie jeśli będę słuchał Słowa Bożego i wypełniał je. Maryja jest pokazana przez Jezusa jako Ta, Która słucha słowo Boże i wypełnia je. Musimy i my karmić się każdego dnia słowem Bożym, starać się wypełniać je, a będziemy należeć do Jego najbliższych. Będę Jezusowy, gdy będę realizowała słowo Boże w moim życiu.

Ks. Mariusz Frukacz