11 września 2017

Poniedziałek, XXIII Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień Powszedni

Uzdrowienie w szabat

Dla Jezusa zawsze liczy się człowiek i jego dobro. Jezus pochyla się nad człowiekiem, szczególnie cierpiącym. To wielka katecheza dla nas, by stanąć w obronie człowieka. Jezus dzisiaj mówi nam o jednym. Człowiek cierpiący, potrzebujący pomocy jest najważniejszy, jest ważniejszy niż przepisy prawa.

Ks. Mariusz Frukacz