23 listopada 2017

Czwartek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika albo wspomnienie św. Kolumbana, opata

Św. Wicenty a Paulo

OPIEKUN: dzieł charytatywnych.

IMIĘ: pochodzi z łaciny, znaczy „zwycięski”. Urodził się w 1581 roku w Pouy koło Dax w Gaskonii, święcenia kapłańskie otrzymał w wieku dziewiętnastu lat. W swoim długim życiu niestrudzenie prowadził dzieła miłosierdzia adresowane do ubogich i cierpiących. Zebrał wokół siebie licznych współpracowników i założył Zgromadzenie Księży Misjonarzy, zwanych lazarystami, a także razem ze Świętą Ludwiką de Marillac – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Zmarł w Paryżu w roku 1660, został kanonizowany w 1737 roku.

Często jest przedstawiany w czarnym habicie i płaszczu, z czarną piuską, zawsze razem z ubogimi. Niekiedy nosi komżę i ornat.