24 września 2017

Niedziela, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I

Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Gratus z Aosty

OPIEKUN: winnic. Jest przyzywany przeciw piorunom, burzom, szkodnikom na polach oraz w modlitwach o deszcz.

PATRON: miasta Aosta. IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy „wdzięczny, drogi”.

Był biskupem Aosty w latach 450–470. Nie ma zbyt wielu informacji na jego temat. Jest jednak niemal pewnym jego udziałem w synodzie prowincjalnym, zwołanym przez biskupa Mediolanu. Był bardzo lubiany przez swoich wiernych.

Bywa przedstawiany w szatach biskupich, czasami w akcie oddawania czci głowie Świętego Jana.