18 lutego 2018

Niedziela, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Rozalia

OPIEKUNKA: Jest przyzywana w epidemiach dżumy.

PATRONKA: Palermo. IMIĘ: pochodzi z łaciny i oznacza „kwiat róży”.

Według legendy była córką księcia Sinibalda. Dziewica i pustelnica z XII wieku, prowadziła życie wypełnione pokutą i modlitwą w grocie na górze Pellegrino na Sycylii, być może pragnąc uciec przed małżeństwem narzuconym jej przez ojca. Jej kult, rozpowszechniony już w XIII wieku, ożywił się w wieku XVII, kiedy odnaleziono jej relikwie. Często przedstawia się ją z krucyfiksem i czaszką oraz różami we włosach.