17 sierpnia 2018

Piątek, XIX Tydzień zwykły
Rok B, II

Wspomnienie św. Jacka, prezbitera

O co proszę? O głębokie umiłowanie czystości serca i wierność przyjętym zobowiązaniom

Stanę blisko Jezusa i wsłucham się w Jego rozmowę z faryzeuszami o nierozerwalności małżeńskiej (w. 3). Będę prosił, aby pomógł mi wyczuć miłość i troskę w każdym Jego słowie.

Uświadomię sobie, że Jezus broni jedności mojej rodziny, relacji między rodzicami. Zna każde cierpienie mojej rodziny, każdy kryzys małżeński, każą radość. O co chciałbym Go teraz prosić?

Jezus przypomina mi, że pragnieniem Stwórcy jest, aby moi rodzice, każde małżeństwo było „jednym ciałem” (ww. 4-6). Każdego dnia błogosławi moją rodzinę, aby była jedna. Czy w to wierzę?

Powodem rozbicia w małżeństwie, rodzinie jest zatwardziałość serca (ww. 7-8). Ona rodzi kolejne nieszczęścia. Zatwardziałość serca prowadzi do zamknięcia się na Boga, małżonka, rodzinę, demoralizuje (w. 9).

Pomyślę o najbardziej zagubionych i zamkniętych osobach z mojej rodziny. Będę gorąco modlił się za nimi, aby Jezus uleczył i otworzył ich serca.

Jezus zwraca mi uwagę na wartość bezżenności (ww. 10-12). Dobrowolna bezżenność nie może być ucieczką od świata, od odpowiedzialności za innych. Jest zawsze wyborem „dla”. Wobec Jezusa zapytam siebie: Jak odnoszę się do wartości dzie wictwa, celibatu?

Moją medytację zakończę adoracją Serca Jezusa. Będę kontemplował Jego czystą i wierną miłość. Zachowam w sercu modlitwę: „Jezu kochany, daj mi serce czyste i wierne”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator