22 kwietnia 2019

Poniedziałek, Oktawa Wielkanocna
Rok C, I

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel

Święto ustanowione w XIII wieku po zatwierdzeniu nowej Reguły zakonu karmelitów. Chciano w ten sposób upamiętnić Matkę Bożą z Góry Karmel i świętować uznanie Reguły, wspominając starożytne korzenie duchowości karmelitańskiej.

Na Górze Karmel bowiem Eliasz miał widzenie obłoku, który przynosząc deszcz, zakończył okres suszy. Według egzegetów, scena ta stanowiła zapowiedź zaistnienia w historii świata Maryi. Na tejże górze w XII wieku liczni pustelnicy zgromadzili się, aby wielbić Boga pod patronatem Dziewicy Maryi.