25 marca 2019

Poniedziałek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Św. Aaron

OPIEKUN: wytwórców guzików. IMIĘ: pochodzi z hebrajskiego, znaczy „oświecony”.

Żył w Egipcie w XIII wieku przed Chrystusem. Był bratem Mojżesza, który będąc jąkałą, posługiwał się elokwencją Aarona, aby rozmawiać z faraonem i z ludem. Uczestniczył w wyjściu z Egiptu, ale ponieważ podobnie jak Mojżesz zwątpił w Boże obietnice, nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej. Od niego jednak zaczęła się posługa kapłańska wobec narodu wybranego i z jego potomstwa narodził się Święty Jan Chrzciciel. Jest przedstawiany w szatach kapłana żydowskiego.