19 marca 2019

Wtorek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Św. Zygmunt (król i męczennik)

OPIEKUN: Przywołuje się go w przypadku malarii.

IMIĘ: pochodzenia niemieckiego, znaczy „ten, który strzeże przez zwycięstwo”. Zygmunt, król Burgundów, był pierwszym władcą Galii, który się nawrócił na chrześcijaństwo. Wydatnie przyczynił się do rozpowszechnienia wiary i zakładania klasztorów.

Splamiwszy się jednak straszną zbrodnią – polecił zabić syna wobec podejrzeń o spisek – uciekł do klasztoru w Aguane, aby zadośćuczynić za swą winę. Wytropiony przez Franków, którzy skorzystali z sytuacji, by go pokonać, w 524 roku został schwytany i wrzucony do studni, gdzie zmarł w 539 roku. Grzegorz z Tours ogłosił go męczennikiem. Przedstawia się go w szatach królewskich.