23 lutego 2019

Sobota, VI Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

Wydarzyło się...

• umowna data publikacji pierwszej drukowanej książki – Biblii Gutenberga (1455 r.)

• ukazała się książka Pamięć i tożsamość papieża Pamięć i tożsamość (2005 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.